Cách chỉnh Windows tự bật NumLock khi khởi động

Để chỉnh Windows tự bật NumLock khi khởi động, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Mở Run bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R
  2. Gõ “regedit” và nhấn Enter để mở trình chỉnh sửa chủ đề.
  3. Tìm đến “HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Keyboard”
  4. Tìm và sửa giá trị “InitialKeyboardIndicators” thành “2”
  5. Đóng trình chỉnh sửa chủ đề và khởi động lại máy tính của bạn để thấy thay đổi.
Lưu ý: Trước khi thực hiện bước này, hãy tạo một bản sao lưu của hệ thống để tránh trường hợp gặp sự cố.

Trả lời