Cách đổi tên Google Meet trên máy tính

1. Truy cập vào Google meet và đăng nhập tài khoản Google nếu chưa đăng nhập.

2 Đăng nhập xong chọn biểu tưởng bên góc trái

Chọn vào chữ tài khoản

 

3. Chọn Thông tin cá nhân từ menu dọc bên trái. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt trên thiết bị di động, trình duyệt này sẽ nằm trong menu ngang ở đầu trang.

Chọn Thông tin cá nhân

4. Nhập họ và/hoặc tên mới của bạn vào các trường được cung cấp.

Nhập tên muốn đổi vào Khung Họ ,Tên

5. Chọn Lưu khi bạn hoàn tất.

Trả lời