Category Archives: Windows

Cách thay đổi độ sáng màn hình trên Windows 11

Thay đổi độ sáng màn hình bằng menu Quick Settings Quick Settings là một menu cực kỳ hữu ích trên Windows 11, cho phép bạn can thiệp và tùy chỉnh nhanh một số khía cạnh cài đặt cơ bản của hệ thống, mà không cần truy cập ứng dụng Settings như thông thường. Trước tiên, […]