Thủ thuật thêm mục lục trong Word

Đây không phải tính năng gì mới trong Word nhưng không phải ai cũng biết cách làm. Để tạo mục lục, đầu tiên phải gán thẻ Heading cho văn bản (Để phần cấp tiêu đề trong mục lục). Để gán Heading: Bôi đen phần cần gán – Chọn Heading tương ứng mở phần Style trên thanh Ribbon. Hoặc có một cách khác là vào VIEW – Outline. Sau đó, chế độ View Outlin sẽ hiện ra. Bạn lần lượt gán Lever 1, 2, 3, 4… tùy thuộc theo độ quan trọng của tiêu đề.

REFERENCES – Table of Contents

Tạo mục lục. Sau khi đã gán tiêu đề. Tiến hành tạo mục lục bằng việc vào REFERENCES – Table of Contents – Chọn kiểu mục lục mình muốn. Word sẽ tự động tạo mục lục cho bạn! Khi thông tin thay đổibạn sẽ cập nhật mục lục bằng cách ấn Update Table

Trả lời