Tạo sơ đồ nhanh trên PowerPoint

Bước 1: Bạn cần mở file PowerPoint để vẽ sơ đồ

Bước 2 : Chọn Insert  ->  Text Box

Bước 3 : Điền sơ đồ theo mẫu vào Text Box đã tạo . Mỗi phần tử con thì ta nhấn nút Tab   1 cái như hình.

Bước 4 : Nhấn Convert to SmartArt

Bước 5 : Chọn sơ đồ phù hợp

Bước 6: Nhấn OK

 

Chúc bạn thành công.

 

Trả lời