Category Archives: Văn Phòng

Trò chơi ô chữ bằng PowerPoint

Tạo giao diện trò chơi ô chữ  Trong cách làm trò chơi ô chữ trên PowerPoint 2010, bạn cần tạo cho mình những ô chữ bằng cách chọn vào phần Insert và nhập số dòng, số cột vào slide. Sau khi bạn đã tạo được bảng, bạn nên trang trí lại màu sắc trên công […]

Tạo tiếng vỗ tay trong PowerPoint cực chất

tiếng vỗ tay trong PowerPoint

Các bước tạo tiếng vỗ tay trong PowerPoint  Bước 1: Thêm biểu tượng icon Bạn hãy tìm một ký hiệu nào đó để biểu diễn cho tiếng vỗ tay trong PowerPoint, có rất nhiều biểu tượng để biểu diễn cho câu trả lời đúng và khi bạn click vào đáp án đúng đó sẽ có […]

Sử dụng hàm Upper và hàm Proper để đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel

1. Công thức hàm UPPER Hàm UPPER được sử dụng trong Excel để chuyển đổi tất cả các ký tự trong một chữ viết in thường sang tất cả ký tự in hoa. Công thức hàm UPPER được thể hiện như sau:UPPER:= UPPER(text) 2. Cách chuyển chữ thường hoa thành in hoa Bước 1: Nếu […]